Chúng tôi là ai

Quỹ từ thiện sức khỏe là số 1 hay One Health Foundation (OHF) là một tổ chức phi chính phủ, được khấu trừ thuế và được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Quỹ được thành lập vào năm 2018 bởi ông Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa. OHF hoạt động với mục tiêu giúp người dân thoát nghèo bền vững bằng cách tạo cơ hội cho những người dân ở vùng xa đều có khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế và giáo dục thông qua các dự án của quỹ. Trong tương lai, những chương trình của OHF sẽ tiếp cận và giúp đỡ hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn ở 63 tỉnh thành mỗi năm.

Sứ mệnh

OHF thực hiện những dự án nhằm nâng cao các cơ hội được chăm sóc y tế và giáo dục phổ thông tới những người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tại Việt Nam. Đồng thời chúng tôi sẽ tìm ra các giải pháp khắc phục các vấn đề về ô nhiễm môi trường sống cho cộng đồng. Thông qua các dự án chúng tôi tạo điều kiện để thế hệ trẻ Việt Nam phát triển tối đa tiềm năng của họ

Tầm nhìn

OHF tập trung xây dựng một hệ thống y tế cộng đồng bền vững trên toàn lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo cho tất cả người dân đều được chăm sóc về y tế, giáo dục hiệu quả với chi phí phù hợp và sống trong môi trường lành mạnh.

Bản tin điện tử

    để nhận những thông tin mới nhất về One Health Foundation

    Theo dõi chúng tôi

    đã đăng ký