Đội ngũ chủ chốt

Cùng gặp những người làm nên kì tích OHF

Ban Quản Trị

Sáng lập và điều hành OHF, mang đến hy vọng và nỗ lực vì một Việt Nam tốt đẹp hơn

Ban Cố Vấn

Những con người tài năng, cống hiến hết mình dựng xây OHF

Ban Quản Lý

Những con người tâm huyết và chiến đấu để lan tỏa yêu thương cho cộng đồng

Bản tin điện tử

    để nhận những thông tin mới nhất về One Health Foundation

    Theo dõi chúng tôi

    đã đăng ký