Đối tác

Cảm ơn các đối tác đã đồng hành cùng One Health Foundation để chúng tôi có thể thực hiện những dự án mang tính cộng đồng tại Việt Nam. Giúp đỡ những người dân có hoàn cảnh không may có một cuộc sống tốt hơn và giúp họ nâng cao nhận thức về sức khỏe cũng như là môi trường sống ngày nay.

đã đăng ký