THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản: HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ TỪ THIỆN SỨC KHỎE LÀ SỐ 1

Số tài khoản: 2011196999999  (VND & USD)

Tên ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

Swift code: MSCBVNVX

Bản tin điện tử

    để nhận những thông tin mới nhất về One Health Foundation

    Theo dõi chúng tôi

    đã đăng ký