Nhận thấy được sự nguy hại ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Plastic Bank đã được thành lập với mục đích làm sạch chất thải từ nhựa trong môi trường và nâng cao nhận thức tái chế cho người dân Việt Nam. Với sứ mệnh ngăn chặn Nhựa Đại Dương bằng cách tập hợp hàng tỷ người lại với nhau để kiếm tiền từ rác thải cũng như cải thiện cuộc sống của họ.

Các vùng cực kỳ nghèo, người dân không được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và họ đang phải chịu đựng tình trạng ô nhiễm nhựa cực kỳ nghiêm trọng. Do đó, ngân hàng nhựa là giải pháp tốt nhất để ngăn chặn dòng nhựa chảy ra đại dương của chúng ta, bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống của hàng nghìn người dân Việt Nam.

Ngoài ra, dự án còn giúp cải thiện cuộc sống của những người dân địa phương bằng việc đổi rác thành tiền. Đối với những nơi còn thiếu hụt về cơ sở y tế, giáo dục và môi trường, ngân hàng nhựa được xem là một phương pháp tối ưu để ngăn chặn dòng chảy của các chất thải vào đại dương, bảo vệ môi trường và cải thiện hàng ngàn mạng sống của người dân.

Cách thức hoạt động

Những người thu thập nhựa sẽ được thanh toán bằng tiền điện tử như một niềm tự hào và sẽ được xác nhận thông qua ứng dụng Ngân hàng nhựa. Sau khi thu gom, nhựa sẽ được phân loại, tái chế và bán cho các công ty sử dụng sản phẩm tái chế trong sản xuất thay vì nhựa mới. Điều này sẽ xây dựng một hệ sinh thái bền vững khi dự án này liên kết với làng nhân ái. Có nghĩa là khi cha mẹ thu thập nhựa và nhận được tiền điện tử. Số tiền mã hóa này sẽ được tích lũy từng ngày và học sinh của họ có thể có đủ điều kiện để đến trường. Hơn nữa, người dân thiệt thòi được mua thực phẩm để cải thiện cuộc sống. Các dự án của chúng tôi nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái bền vững trên toàn quốc tại Việt Nam nhằm chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi.

Bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng và trả phí bảo hiểm cho nhựa được thu gom, chúng tôi tin rằng nếu mọi người cùng chung tay và chúng ta có thể cứu Trái đất, cứu mạng sống của chúng ta.

Bản tin điện tử

    để nhận những thông tin mới nhất về One Health Foundation

    Theo dõi chúng tôi

    đã đăng ký