Nền tảng mạng lưới thống nhất của OneHealth Foundation (hay còn gọi Unity Network): Khởi đầu kỷ nguyên mới về giáo dục và chăm sóc sức khỏe hợp tác

 

Hôm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình hướng tới giáo dục và chăm sóc sức khỏe bền vững khi OneHealth Foundation tự hào ra mắt Nền tảng Mạng Unity. Nền tảng đổi mới này được thiết kế để thúc đẩy sự hợp tác và sức mạnh tổng hợp giữa các lĩnh vực khác nhau, đảm bảo rằng tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe và giáo dục được xây dựng trên nền tảng thống nhất và mục đích chung.

Nền tảng Unity Network

 

 

Nền tảng mạng thống nhất: Hệ sinh thái hợp tác

 

Nền tảng Mạng Unity được cấu trúc thành ba trụ cột động, mỗi trụ cột được điều chỉnh để tập hợp các bên liên quan chính từ các lĩnh vực khác nhau:

 

1. **HealthUnity** Y tế thống nhất

    - **Thành viên**: Chuyên gia chăm sóc sức khỏe, Người lãnh đạo quan điểm chính (KOL), doanh nghiệp chăm sóc sức khỏe, đại diện cơ quan chính phủ và người có ảnh hưởng đến chính sách.

    - Mục tiêu: Tạo ra một cộng đồng sôi động nơi các thành viên có thể chia sẻ thông tin chuyên sâu, cộng tác trong các sáng kiến chăm sóc sức khỏe và thúc đẩy những tiến bộ trong nghiên cứu y tế và chăm sóc bệnh nhân.

 

2. TechUnity Công nghệ thống nhất

    - Thành viên: Chuyên gia công nghệ, KOL trong lĩnh vực công nghệ, doanh nghiệp công nghệ, đại diện chính phủ và nhà đổi mới.

    - Mục tiêu: Tận dụng những tiến bộ công nghệ để tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện kết quả của bệnh nhân và thúc đẩy sự đổi mới trong các giải pháp công nghệ y tế.

 

3. ImpactUnity Tác động thống nhất

    - Thành viên: Các nhà lãnh đạo tác động xã hội, KOL trong doanh nghiệp xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức giáo dục và đại diện chính phủ.

    - Mục tiêu: Để giải quyết các thách thức xã hội, thúc đẩy công bằng xã hội và thúc đẩy các dự án có tác động mang lại lợi ích cho cộng đồng và cải thiện chất lượng cuộc sống.

 

Giới thiệu Chương trình Toàn cầu Sức sống của Quỹ OneHealth dành cho Người cao niên

 

Cùng với việc ra mắt Nền tảng Mạng Unity, chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu chương trình OneHealth Foundation Vitality for Seniors Global. Sáng kiến này nhằm mục đích cung cấp các giải pháp giáo dục và chăm sóc sức khỏe bền vững được thiết kế riêng cho người cao tuổi trên toàn thế giới. Bằng cách tận dụng sức mạnh hợp tác của Nền tảng Mạng Unity, chương trình nhằm mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi thông qua các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện và các cơ hội giáo dục.

 

Chúng tôi rất vui mừng được gửi lời mời đến các trường đại học và tổ chức giáo dục tham gia Nền tảng Mạng Unity. Tư cách thành viên trong nền tảng này mang lại rất nhiều lợi ích được thiết kế để thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới và hợp tác. Một số lợi ích chính bao gồm:

 

1. Chương trình thực tập miễn phí hai tháng: Sinh viên từ các tổ chức thành viên có thể tham gia chương trình thực tập miễn phí. Cơ hội này cung cấp kinh nghiệm thực tế, kỹ năng thực tế và tiếp xúc với những thách thức trong thế giới thực trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và công nghệ.

2. Cơ hội nghiên cứu hợp tác: Tham gia vào các dự án nghiên cứu tiên tiến với các nhà lãnh đạo trong ngành và tiếp cận các cơ hội tài trợ độc quyền để hỗ trợ các nghiên cứu và sáng kiến đổi mới.

3. Quyền tiếp cận Mạng lưới chuyên gia: Kết nối với các chuyên gia, KOL và doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, công nghệ và tác động xã hội để trao đổi kiến thức, chia sẻ các phương pháp hay nhất và hình thành quan hệ đối tác chiến lược.

4. Tài nguyên giáo dục và hội thảo: Được tiếp cận với vô số tài liệu giáo dục, tham dự hội thảo và tham gia các hội thảo do các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau dẫn dắt để nâng cao chương trình giảng dạy và phương pháp giảng dạy.

5. Sáng kiến gắn kết cộng đồng: Tham gia vào các dự án và sáng kiến hướng tới cộng đồng nhằm giải quyết các thách thức địa phương và toàn cầu, nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm xã hội và sự tham gia công dân của sinh viên.

 

Khi bắt tay vào hành trình biến đổi này, chúng tôi mời tất cả các bên liên quan tham gia Nền tảng Mạng Unity. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một tương lai tích hợp, bền vững và có tác động hơn cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Sự tham gia và hợp tác của bạn là rất quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn của OneHealth Foundation và tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của các cá nhân và cộng đồng trên toàn thế giới.

 

Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay và trở thành một phần của Nền tảng Mạng Unity để giúp hình thành một thế giới lành mạnh hơn, có giáo dục hơn và công bằng hơn cho tất cả mọi người.

 

Thay đổi cuộc sống thông qua sức khỏe, giáo dục và môi trường: Quỹ Sức Khỏe là số 1 (OHF) trao quyền cho gia đình, thanh niên và phụ nữ vì một ngày mai tươi sáng hơn.