Quyên góp ngay

 

Sứ mệnh

 

Tại OneHealth Foundation (OHF), chúng tôi nỗ lực thay đổi cuộc sống và cộng đồng thông qua cam kết kiên định về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và quản lý môi trường. Được hướng dẫn bởi các nguyên tắc Trắc ẨnVị Tha và Hạnh Phúc, chúng tôi cam kết:

 

1. Tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe:

2. Thúc đẩy việc học tập suốt đời:

3. Bảo vệ môi trường:

Tầm Nhìn

 

Để xây dựng một thế giới nơi chăm sóc sức khỏe, giáo dục và sự bền vững về môi trường hội tụ một cách hài hòa, được thúc đẩy bởi lòng Trắc Ẩn, lòng Vị Tha và Hạnh Phúc, thúc đẩy hạnh phúc toàn diện, cơ hội công bằng, trao quyền cho thanh niên, phụ nữ và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

 

2000+
TÌNH NGUYỆN VIÊN
THƯỜNG TRỰC
achievement
2000+
NHÀ TỪ
THIỆN
achievement
700+
HOẠT ĐỘNG
TÌNH NGUYỆN
achievement
5000+
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
CẦN ĐƯỢC GIÚP ĐỠ
achievement
80+
HỘI THẢO SỨC KHỎE
CỘNG ĐỒNG
achievement

 

Dự án của chúng tôi

Quỹ từ thiện One Health Foundation (OHF) thực hiện sứ mệnh của chúng tôi thông qua ba dự án chính về y tế, giáo dục và môi trường.

 

OHF tin rằng với đội ngũ thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay, các bạn sẽ hết lòng vì cộng đồng để xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn.

GIÁO DỤC

GIÁO DỤC

Giáo dục luôn đóng một vai trò rất quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại. Trong xu thế phát triển tri thức ngày nay, giáo dục được xem là chính sách quan trọng hàng đầu để phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Đảng và Nhà nước ta vẫn không ngừng tạo điều kiện ra các chính sách để mọi trẻ em trên đất nước đều được tới trường.

Tài trợ dự án
MÔI TRƯỜNG

MÔI TRƯỜNG

Số nhựa mà hơn 96 triệu người Việt tiêu thụ trong năm 2019 có thể lên tới 4,7 triệu tấn. Trong khi đó, 80% lượng rác thải trên biển xuất phát từ các nguồn thải trong đất liền. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ trở thành bãi rác toàn cầu khi lượng rác tái chế chỉ bằng 1/3 lượng thải ra.

Tài trợ dự án

Đối tác chính

slider 1
Slider 2
slider 3
Slider 4
Slider 5
Slider 8
slider 6
slider7
slider 9