Ngân hàng nhựa được thành lập với sứ mệnh ngăn chặn Ocean Plastic bằng cách tập hợp hàng tỷ người lại với nhau để kiếm tiền từ rác thải cũng như cải thiện cuộc sống của họ. Những vùng cực kỳ nghèo, người dân không được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và đang phải chịu tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa cực độ. Vì vậy, ngân hàng nhựa chính là giải pháp tốt nhất để ngăn chặn dòng nhựa chảy ra đại dương, bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống của hàng nghìn người dân Việt Nam.

 

Làm thế nào nó hoạt động?

Mọi người thu thập nhựa sẽ được thanh toán bằng tiền điện tử như một niềm tự hào và sẽ được xác nhận thông qua ứng dụng của Ngân hàng Nhựa. Sau khi thu gom, nhựa sẽ được phân loại, tái chế và bán cho các công ty sử dụng sản phẩm tái chế trong sản xuất thay vì nhựa mới. Điều này sẽ xây dựng một hệ sinh thái bền vững khi dự án này liên kết với làng từ thiện. Có nghĩa là khi cha mẹ thu thập nhựa và nhận được tiền điện tử. Số tiền điện tử này sẽ được tích lũy từng ngày và học sinh của họ sẽ có đủ điều kiện để đến trường. Hơn nữa, những người thiệt thòi có thể mua lương thực để cải thiện cuộc sống. Các dự án của chúng tôi nhằm mục đích xây dựng một hệ sinh thái bền vững trên toàn quốc tại Việt Nam nhằm chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi. Ngân hàng nhựa không chỉ bảo vệ môi trường và tăng tỷ lệ tái chế ở Việt Nam mà còn giúp giảm tỷ lệ nghèo.

 

Bằng cách cải thiện cơ sở hạ tầng và trả phí cho nhựa được thu gom, chúng tôi tin rằng nếu mọi người cùng chung tay và chúng ta có thể cứu Trái đất, cứu mạng sống của chúng ta.

 

Thay đổi cuộc sống thông qua sức khỏe, giáo dục và môi trường: Quỹ Sức Khỏe là số 1 (OHF) trao quyền cho gia đình, thanh niên và phụ nữ vì một ngày mai tươi sáng hơn.