1. Phạm vi, chấp thuận điều khoản

Onehealth.foundation (sau đây gọi tắt là Web)  yêu cầu bạn xem xét các quy định về chính sách được trình bày phía dưới trước khi truy cập và sử dụng các dịch vụ, chương trình của web Onehealth.foundation. Các quy định phía dưới dùng để quản lý việc truy cập tại trang web của chúng tôi như là một biện pháp bảo vệ  bao gồm và không giới hạn các quy định, bài viết, hình ảnh, chương trình và địa chỉ liên kết trong web này.

Vui lòng đọc kỹ, cẩn thận trước khi truy cập, sử dụng web và để lại những câu hỏi liên quan khi cần hỗ trợ.

Bằng việc truy cập và sử dụng web bạn đã đọc và đồng ý chấp thuận các Điều khoản dịch vụ của chúng tôi ngoài Chính sách bảo mật đã được thông qua của chúng tôi . Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng dịch vụ/ quyền riêng tư bạn nên lựa chọn truy cập vào web khác.

 1. Thay đổi Điều khoản

Onehealth.foundation có quyền thay đổi các Điều khoản dịch vụ tại bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ nội dung nào.

Việc thay đổi sẽ ngay lập tức có hiệu lực khi được cập nhật trong web. Việc sử dụng web sau khi cập nhật Điều khoản cũng đồng nghĩa với việc bạn đã chấp thuận với các chính sách đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên đọc và tìm hiểu các Chính sách mới của chúng tôi để được cập nhật kịp thời.

 1.  Trường hợp cấm và chấm dứt quyền truy cập vào web

Việc truy cập và sử dụng Web chỉ được thực hiện hợp pháp theo quy định của pháp luật và các Điều khoản của Web.

Chúng tôi không đồng ý cung cấp dịch vụ cũng như các chính sách trong bất kỳ trường hợp nào dưới đấy

 • Việc sử dụng vi phạm pháp luật.
 • Khai thác sử dụng thông tin không đúng thẩm quyền cho phép, việc nhận dạng cá nhân là trẻ vị thành niên.
 • Đưa hình ảnh, thông tin lên, tải xuống và sử dụng các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn( hình ảnh, chương trình, video, các đợt ủng hộ tình nguyện, các liên kết khác trên Web) khi không có sự cho phép của Web hoặc làm gây hại đến quyền lợi của Web.
 • Sử dụng, cố gắng thu thập thông tin cá nhân của người dùng, người truy cập nhằm mục đích không hợp pháp, lợi dụng danh nghĩa Web để chào mời, giới thiệu cho bên thứ 3 nhằm mục đích trục lợi.
 • Tham gia hoặc cố tình mạo danh một cá nhân, tổ chức để sử dụng web nhằm mục đích trục lợi.
 • Tham gia cố ý gây hư hại cho Web bao gồm nhưng không giới hạn( ngăn chặn viêc truy cập từ các tài khoản khác, thay đổi, sử dụng quyền quản lý của Web).
 1. Đăng ký tài khoản và bảo vệ

Để được là thành viên của Web bạn buộc phải đăng ký tài khoản. Việc đăng ký tài khoản buộc bạn phải cung cấp chính xác cho chúng tôi về thông tin tài khoản đăng ký, Trong quá trình đăng ký tài khoản nếu có lỗi xảy ra xin vui lòng truy cập vào mục Hỗ trợ bên dưới hoặc gửi mail cho chúng tôi về địa chỉ info@onehealth.foundation.

 1. Khiếu nại về bản quyền

Nếu bạn cho rằng Onehealth.foundation đã sao chép bất kỳ nội dung nào mà bạn cho là vi phạm bản quyền, vui lòng phản hồi thông tin bằng văn bản theo địa chỉ info@onehealth.foundation.

 1. Luật điều chỉnh

Mọi Điều khoản, chính sách quyền riêng tư đều được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng được giải quyết dựa trên thương lượng trong trường hợp thương lượng không thành thì sẽ hướng tới theo các quy định của pháp luật.

 1. Liên hệ với chúng tôi

Mọi thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp qua địa chỉ info@onehealth.foundation

 1. Hiệu lực của Điều khoản

Điều khoản về sử dụng Web có hiệu lực từ ngày cập nhật trên web Onehealth.foundation.