Lòng vị tha, quảng đại và rộng lượng của bạn thúc đẩy sứ mệnh của chúng tôi tại OneHealth Foundation (OHF), nơi chúng tôi cố gắng tạo ra một thế giới lành mạnh hơn, có giáo dục hơn và bền vững hơn cho tất cả mọi người. Bằng cách quyên góp cho OHF, bạn không chỉ hỗ trợ các sáng kiến ​​chăm sóc sức khỏe; bạn đang đầu tư vào tương lai tươi sáng hơn, trao quyền cho cộng đồng thông qua giáo dục và bảo vệ môi trường của chúng ta cho các thế hệ mai sau.

 

Đóng góp của bạn cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho những nhóm dân số chưa được phục vụ đầy đủ, trang bị cho thanh thiếu niên những công cụ cần thiết để họ thành công thông qua giáo dục và ủng hộ các nỗ lực bảo tồn môi trường. Mỗi khoản quyên góp, bất kể quy mô, đều tạo ra sự khác biệt rõ ràng trong cuộc sống của những người chúng tôi phục vụ. Hãy tham gia cùng chúng tôi để xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn, mỗi lần quyên góp một lần.

 

Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra tác động lâu dài đến sức khỏe, giáo dục và môi trường. Cảm ơn lòng vị tha, quảng đại và rộng lượng sự và sự hào phóng của bạn và là một phần trong hành trình hướng tới một thế giới lành mạnh hơn, bền vững hơn của chúng tôi.

 

Thông tin ngân hàng

paypal bank