THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

Tên tài khoản: HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ TỪ THIỆN SỨC KHỎE LÀ SỐ 1

Số tài khoản: 2011196999999 (VND & USD)

Tên ngân hàng: NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH BẮC SÀI GÒN

Swift code: MSCBVNVX