BAN QUẢN LÝ

Ban Quản lý của Quỹ từ thiện OneHealth Foundation là những người tham gia thực hiện và duy trì các chiến dịch thiện nguyện.  Chung tay phát triển OHF vì mục tiêu THẮP SÁNG ƯỚC MƠ VIỆT NAM

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu

Giám đốc quỹ

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu
Ông Khanh Nguyễn

Ông Khanh Nguyễn

Thạc sĩ QTKD- Giám đốc chiến lược

Ông Khanh Nguyễn
Ông Trần Cao Anh

Ông Trần Cao Anh

Giám đốc điều hành khu vực

Ông Trần Cao Anh