BAN QUẢN TRỊ

Ban Quản trị của Quỹ từ thiện OneHealth Foundation là những con người có tâm sáng, có lòng tốt và trái tim ấm áp.Họ cũng là những doanh nhân thành đạt và có vị trí nhất định trong xã hội. Sáng lập và điều hành OHF  với mong muốn được đóng góp một phần trách nhiệm với xã hội bằng những hoạt động thiện nguyện vì mục tiêu THẮP SÁNG ƯỚC MƠ VIỆT NAM.

Ông Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa

Ông Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa
Bà Huỳnh Thị Kim Loan

Bà Huỳnh Thị Kim Loan

Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Huỳnh Thị Kim Loan
Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên Thạch

Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên Thạch

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Nguyễn Huỳnh Nguyên Thạch