Giáo dục luôn đóng một vai trò rất quan trọng đối với mọi quốc gia, dân tộc ở mọi thời đại. Trong xu thế phát triển tri thức ngày nay, giáo dục được xem là chính sách quan trọng hàng đầu để phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Đảng và Nhà nước ta vẫn không ngừng tạo điều kiện ra các chính sách để mọi trẻ em trên đất nước đều được tới trường.

Trường học là 1 trong những mô hình nằm trong dự án “Làng Thiện Nguyện”, được xây dựng để giúp đỡ các trẻ em nghèo có thể được cắp sách đến trường với chất lượng giảng dạy và học phí vô cùng hợp lý phù hợp với mức sống tại từng tỉnh thành. Mô hình trường học sẽ bao gồm trường Tiểu học cho đến trường Trung học Phổ Thông nhằm tạo điều kiện để mọi trẻ em đề được tiếp cận giáo dục bậc thấp cho đến bậc cao.

 

 

Thay đổi cuộc sống thông qua sức khỏe, giáo dục và môi trường: Quỹ Sức Khỏe là số 1 (OHF) trao quyền cho gia đình, thanh niên và phụ nữ vì một ngày mai tươi sáng hơn.