Số nhựa mà hơn 96 triệu người Việt tiêu thụ trong năm 2019 có thể lên tới 4,7 triệu tấn. Trong khi đó, 80% lượng rác thải trên biển xuất phát từ các nguồn thải trong đất liền. Việt Nam đang đứng trước nguy cơ trở thành bãi rác toàn cầu khi lượng rác tái chế chỉ bằng 1/3 lượng thải ra.

Nhận thấy được sự nguy hại ô nhiễm môi trường từ rác thải nhựa, Plastic Bank đã được thành lập với mục đích làm sạch chất thải từ nhựa trong môi trường và nâng cao nhận thức tái chế cho người dân Việt Nam.

Ngoài ra, dự án còn giúp cải thiện cuộc sống của những người dân địa phương bằng việc đổi rác thành tiền. Đối với những nơi còn thiếu hụt về cơ sở y tế, giáo dục và môi trường, ngân hàng nhựa được xem là một phương pháp tối ưu để ngăn chặn dòng chảy của các chất thải vào đại dương, bảo vệ môi trường và cải thiện hàng ngàn mạng sống của người dân.

 

 

Thay đổi cuộc sống thông qua sức khỏe, giáo dục và môi trường: Quỹ Sức Khỏe là số 1 (OHF) trao quyền cho gia đình, thanh niên và phụ nữ vì một ngày mai tươi sáng hơn.